Spesialiserte eiendomsadvokater

Bistand innen eiendomsrettslige problemstillinger over hele landet

Hva vi kan hjelpe med

Nybygg

Feil og mangler ved nybygg - krav etter bustadoppføringsloven. Vi bistår både forbruker og entreprenør

Naboforhold

Bistand når det har oppstått uenigheter mellom naboer.

Sameie / borettslag


Forhandlinger / rettssak

Vi bistår i utenrettslige forhandlinger og forhandlinger i domstolene. Vi har omfattende prosesserfaring fra domstolene.


Kontakt oss for gratis saksvurdering