Brukt bolig

Brukt bolig

Kjøp og salg av bruktbolig reguleres av avhendingsloven. Fra 01.01.22 kom det enkelte nye regler. Nå kan ikke lenger selger ta et generelt forbehold om boligens tilstand - et såkalt "som den er"-forbehold. Det stilles nå mao strengere krav til selger av en bolig enn før. I forbindelse med salg av bruktbolig skal alle relevante opplysninger gis, og opplysningene skal være korrekte. Dersom opplysninger enten er mangelfulle eller uriktige, kan det foreligge en mangel etter avtalen og loven. På den annen side - dersom det er gitt tilstrekkelig opplysninger om et forhold i forbindelse med salget, vil du ikke kunne kreve eksempelvis prisavslag eller erstatning fra selger eller boligselgerforsikringen.

Det er dessverre mange i landet vårt som den siste tiden har opplevd å få vann inn i boligen etter regnværet som har vært. Dersom disse plutselige vannmengdene også har skadet vegger og inventar i huset, så vil du som hovedregel ha dekning for disse skadene under din egen hus- og/eller innboforsikring. Hva konkret som er dekket bør du...

Fra og med 01.01.22 kom det nye regler for salg av bolig. Hele loven ble ikke endret, men enkelte deler av den. En av endringene som trådte i kraft gjelder arealavvik. Kort fortalt er det snakk om tilfeller der boligen viser seg å være mindre i areal enn det som var opplyst ved salget.

Du har avdekket at boligen din er mindre enn du fikk opplyst da du kjøpte. Du har også funnet ut at avviket er såpass stort at det anses som en mangel. Hva kan du da kreve?