AREALAVVIK

30.10.2022

Fra og med 01.01.22 kom det nye regler for salg av bolig. Hele loven ble ikke endret, men enkelte deler av den. En av endringene som trådte i kraft gjelder arealavvik. Kort fortalt er det snakk om tilfeller der boligen viser seg å være mindre i areal enn det som var opplyst ved salget.

Avhendingsloven § 3-3 sier følgende om innvendig arealavvik:

"Det er ein mangel dersom bygningar på eigedomen har mindre areal enn det som er opplyst av seljaren eller medhjelparane til seljaren, så framt avviket er større enn to prosent og utgjer minst ein kvadratmeter. Det er likevel ikkje ein mangel dersom seljaren godtgjer at kjøparen ikkje la vekt på opplysninga."

Mao - har du kjøpt en bolig hvor arealet er minimum 2 % mindre enn opplyst, så foreligger det en mangel. I tillegg må dette avviket være på minst 1 kvm. Dersom selger kan bevise at kjøperen ikke la vekt på arealopplysningene da han eller hun kjøpte boligen, så vil det likevel ikke foreligge en mangel. Det skal en del til for en selger å godtgjøre dette, men eksempler kan være dersom kjøper kun var interessert i selve tomten og / eller boligen var planlagt revet eller vesentlig renovert.

Ok, du har oppdaget at boligen din er betydelig mindre enn opplyst. Hva kan du da kreve? Det forteller vi om HER.