Tomtefeste

Tomtefeste

Tomtefeste er en juridisk ordning som involverer inngåelse av en kontrakt mellom en grunneier, også kjent som bortfester, og en leietaker, kalt fester. Formålet med avtalen er å gi leietaker rettigheter til å leie og utnytte en tomt, for oppføring av bolig, fritidsbolig, eller andre typer bygninger. Det sentrale kravet er at den oppførte bygningen skal være egnet for opphold.

I løpet av avtaleperioden kan det imidlertid oppstå tvister angående tolkningen av kontrakten, og disse tvistene kan potensielt eskalere til konflikter mellom leietakeren og grunneieren.


Enkelte problemstillinger som går igjen:

- Regulering av festeavgiften

- Innløsning av festetomt. Når kan dette kreves og hva skal prisen være?EiendomsadvokatOslo.no har samarbeid med Tomtefesteportalen.no