Hvordan få det du har krav på?

28.10.2022


Send skriftlig reklamasjon til selger

Dersom du er så uheldig å oppdage feil på boligen du har kjøpt, er det svært viktig å at du gir beskjed til selgerom dette. Du må sende en reklamasjon, og gjør det skriftlig, gjerne pr e-post. Det er i prinsippet tilstrekkelig å gjøre dette muntlig, men du vil kunne ha problemer med å bevise dette i etterkant. Mao - husk å gjøre det skriftlig og til selger. Du behøver ikke sende en lang redegjørelse. Det er tilstrekkelig å sende en henvendelse til selger om at du har avdekket mangelen og at du ønsker å reklamere på forholdet. Full oversikt over mangelen og kravet får du senere. I første omgang er det nok med noen få linjer i en e-post der du reklamerer over mangelen.

Send reklamasjonen med en gang

Videre er det viktig å ikke vente for lenge med å reklamere. Du må også gjøre dette "innen rimelig tid", som loven sier. Hvor lang tid har du på deg? Rettspraksis gir føringer på dette. Enkelt forklart har du ca 2-3 måneder på deg fra du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Ikke tenk for mye på dette når du først har funnet en feil. Si ifra med en gang du har oppdaget en mangel. Heller litt for tidlig enn litt for sent ute. Bruker du for lang tid risikerer du å miste kravet ditt. Å vente for lenge kan bli svært kostbart. 


Eksempler

Vi har sett flere ganger kjøpere som har tenkt at de har en 5 års reklamasjonsfrist, og så lenge disse fem årene ikke er utløpt så er de innenfor fristen. Dette er den absolutte fristen, men du må likevel si ifra innen 2-3 måneder fra du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Et annet eksempel er kjøpere som tenker at de vil vente med å plage selger med en reklamasjon før de vet mer om omfanget, eller de vil vente med å reklamere til de har fått full oversikt over flere feil som er avdekket. Ikke gjør det. For hver nye mangel du har funnet bør du reklamere med en gang.

Et tredje eksempel er kjøperen som kun gir beskjed til sin egen husforsikring, og lar saken gå sin gang der. Ja, det kan være at du får dekket deler av skadene på egen forsikring, men husk likevel å reklamere til selger.

Du må dokumentere kravet ditt

Når du så har reklamert til selgeren din, må du dokumentere mangelen. Dette gjør du ved å bestille en skadetakst fra en takstmann. Skadetaksten bør, så langt det lar seg gjøre, redegjøre for skadens årsak (hvorfor lekker taket), skadens omfang (hvor mye av taket er skadet - kan det repareres eller må det legges nytt) og hva koster det å fikse mangelen. (takstmann må basert på omfanget anslå ca. kostnad)

Ofte vil selger, og da gjerne boligselgerforsikringen / eierskifteforsikringen, engasjere en egen takstmann som vil skrive sin egen skadetakst. I 9 av 10 tilfeller vil takstene avvike på ett eller flere punkt, og i tilnærmet alle tilfeller vil det variere hva takstmennene mener at utbedringen vil koste. Derfor - sørg for å hente inn pristilbud - gjerne fra flere. Det hjelper lite om en takstmann mener det koster 200.000,- å fikse en mangel, dersom lokale håndverkere sier det koster 400.000 om de skal gjøre jobben.

Hold kravet ditt i hevd

Å avklare det fulle og hele skadebildet kan noen ganger ta lang tid. Da er det viktig at man med jevne mellomrom holder selger oppdatert på utviklingen. Du må holde saken varm. Dersom det går lang tid fra selger mottok reklamasjonen til du oppdaterer ham /dokumenterer kravet, så kan du potensielt også da tape kravet ditt.

Send et konkret krav til selger

Når du har fått oversikt over kravet ditt og underbygget dette med en solid takst - da kan du sende et konkret krav i kroner og øre. Det er dette man også kaller en spesifisert reklamasjon. Gi selger en rimelig frist til å vurdere kravet og for å komme med en tilbakemelding til deg.

Ønsker du bistand i din sak eller vil at vi tar en gratis saksvurdering, er du velkommen til å ta kontakt!