Rettshjelp

27.11.2022

Hva er rettshjelpforsikring?

Rettshjelpforsikring er rett og slett en forsikringsdekning som inkluderer kostnader til typisk advokatbistand. Kort fortalt - dersom vilkårene er oppfylt, vil forsikringen din betale store deler av kostnaden.


Det er ofte ikke slik at det er én egen forsikring som du kjøper. Stort sett har alle dette inkludert i forsikringer man allerede har. Typisk er husforsikring/villaforsikring og/eller innboforsikring. I disse forsikringene ligger det mao et eget rettshjelpselement. Rettshjelp er ett av flere elementer i en typisk villa- eller innboforsikring.


Dersom du er uheldig og havner i en eiendomstvist, vil du i de aller fleste tilfeller ha mulighet til å få dekket kostnader til rettshjelp. Det kan f.eks være tvist etter kjøp og salg av bolig, det kan være tvist mot håndverker, det kan være tvister om rettigheter i fast eiendom, det kan være tvist om erstatningsoppgjør fra forsikring osv.


Når kan du få dekket kostnader til rettshjelp / advokatbistand?

Hovedkriteriet er at det må foreligge en "tvist" - dvs en uenighet med en motpart, f.eks naboen din eller han som solgte deg huset ditt.


Dersom det er snakk om tvist etter kjøp av bolig, vil tvistedatoen typisk være den dagen selger har avvist din reklamasjon på feil og mangler. Ved etablert tvistedato starter mao rettshjelpsdekningen din.


Hvor mye kan du få dekket?

Rettshjelp handler om å dekke deler av kostnadene dine til fagkyndig bistand. Dette er typisk advokat, men det vil også ofte innebære dekning av kostnader til en takstmann.


De fleste forsikringene opererer med en fast egenandel. Den kan variere mellom kr. 2000 - 5000,- Dette er et beløp du må dekke først. Dersom kostnadene overstiger den faste egenandelen, vil forsikringsselskapet ditt dekke 80% av kostnadene videre. Du må da selv kun dekke 20%.


Forsikringsselskapene har et "tak" for hvor mye de dekker, og dette er 100.000,- Det innebærer at rettshjelpforsikringen din er uttømt eller "brukt opp" den dagen forsikringsselskapet har betalt 100.000,- Verdt å merke seg er at mange saker løser seg før dekningen er uttømt.


Dette er det generelle utgangspunktet. For utfyllende vilkår må du sjekke dine egne forsikringsvilkår og hva som konkret dekkes.


La oss ta et eksempel

Dersom det har påløpt en totalkostnad på 60.000,- i en tvist, og du har en fast egenandel på kr. 3.000,- så vil regnestykket ditt typisk se slik ut (her er du kalt kunde):


Totalkostnad:     60.000,-

Fast egenandel kunde:     3000,-

Differanse etter at fast egenandel er betalt:     57.000,-

Kunde 20% av differansen:     11.400,-

Rettshjelp 80% av differansen:     45.600,-


Din totalkost i dette eksempelet er: 3000,- + 11.400,- = 14.400,- inkl mva.

Din forsikring har da dekket 45.600,- inkl mva.


Som man se er det mye penger å spare på å søke dekning for rettshjelp.


VIKTIG: Husk å søke om rettshjelp tidlig. Dersom det går mer enn 1 år fra tvistedato, kan du miste rettshjelpsdekningen.


Vi søker gjerne rettshjelp for deg, og bistår deg om du vil søke selv.