Ny forskrift til avhendingsloven

31.10.2022

Strengere krav til takstmann og

tilstandsrapporten

Fra nyttår trådte det i kraft endringer i avhendingsloven. I tillegg har det kommet en ny forskrift til loven. Denne forskriften stiller nå strengere krav til tilstandsrapportene som benyttes i forbindelse med salg av brukte boliger.


Her har du direkte link til den nye forskriften:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-06-08-1850  

Nå skal tilstandrapporten være grundigere
Nå skal tilstandrapporten være grundigere